Kancelaria Adwokacka
Agnieszka Derylak

Profesjonalizm, rzetelność
i indywidualne podejście
do każdej powierzonej
mi sprawy.

więcej informacji

Kancelaria Adwokacka
Agnieszka Derylak

Pełny zakres usług prawnych
na rzecz osób fizycznych,
osób prawnych
i innych jednostek
organizacyjnych

więcej informacji

 

 

 

O kancelarii

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • reprezentacji przed sadami

  • sporządzania opinii prawnych

  • udzielania porad prawnych

  • sporządzania pism procesowych

  • reprezentacji przed organami administracyjnymi

  • pomocy w negocjacjach i kontaktach z kontrahentami

  • stałej lub doraźnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w rozumieniu  ustawy „Prawo o adwokaturze”. Powierzone przez Klientów sprawy prowadzone są ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata oraz „Zbiorem Zasad etyki adwokackiej i godności zawodu”. Zgodnie z tymi aktami pomoc prawna świadczona przez Kancelarię ma na celu ochronę prawną jej Klientów.

Adwokat Agnieszka Derylak jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 2A. Obecnie  wykonuje  zawód adwokata  na podstawie wpisu na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Adwokat Agnieszka Derylak jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 2A. Obecnie wykonuje zawód adwokata na podstawie wpisu na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Dewizą mojej pracy w Kancelarii Adwokackiej jest

Specjalizacje

Prawo Karne

Prawo Karne

Obrona w procesach karnych i karno skarbowych, postępowanie: wykonawcze, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Odszkodowania

Odszkodowania

Reprezentacja w sporach z zakładami ubezpieczeń, uzupełnienie zaniżonych świadczeń odszkodowawczych, odzyskiwanie należnych świadczeń odszkodowawczych, kompleksowa analiza sprawy oraz oszacowanie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia

Spory sądowe

Spory sądowe

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych w sądach powszechnych wszystkich instancji, prowadzonych przez wydziały cywilne, rodzinne, karne, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarcze. Reprezentuje swoich Klientów również w sprawach administracyjnych.
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Rozwód i korzystny podział majątku wspólnego małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Sprawy majatkowe

Sprawy majatkowe

Sprawiedliwy podział dotyczy rozliczenia poczynionych nakładów, odzyskania zainwestownych pieniędzy. Często zadaniem adwokata jest również uzyskanie na rzecz klienta prawa do całej nieruchomości przy zastosowaniu przez sąd najlepszego wariantu podziału.

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona dóbr osobistych, naruszenie prawa własności lub posiadania, skarga pauliańska, o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, pozasądowy i sądowy dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia

Pomoc przedsiębiorcom

Pomoc przedsiębiorcom

Kompleksowa obsługa prawna biznesu, odzyskiwanie należności, reprezentacja w sporach sądowych, wsparcie w negocjacjach, bieżące doradztwo prawne

Klienci indywidualni

Home

Usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych obejmują kompleksowe doradztwo w zakresie:
– w sprawach cywilnych (w tym o zapłatę , zasiedzenie, służebność drogi koniecznej,
odszkodowanie, zadośćuczynienie, );
– w sprawach spadkowych (w tym o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku,
o zachowek);
– w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym o rozwód, separację,
podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, z zakresu władzy
rodzicielskiej);
– w sprawach karnych (w tym obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym);
– w sprawach pracowniczych (w tym o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie);
– w sprawach administracyjnych.

Usługi obejmują również przygotowanie oraz opiniowanie wszelkich umów, analizę dokumentów a także sporządzanie opinii prawnych. Pomoc prawna obejmuje reprezentację Klienta przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej. Udzielanie porad prawnych odbywa się w siedzibie Kancelarii.

Przedsiębiorcy

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.

Pomoc prawna świadczona jest w zakresie :
– stałej obsługi prawnej
– przy zleconych sprawach

Usługi na rzecz przedsiębiorców obejmują między innymi doradztwo oraz konsultacje bezpośrednie (w siedzibie Klienta), telefoniczne lub za pośrednictwem e – mail z zakresu:
– prawa cywilnego
– prawa gospodarczego
– prawa spółek handlowych
– prawa pracy
– prawa karnego
– postępowań sądowych
– prawa administracyjnego

Pomoc prawna dla przedsiębiorców obejmuje mi.in.:
– przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów handlowych;
– sporządzanie opinii prawnych;
– windykację należności;
– reprezentowanie Klienta podczas prowadzonych negocjacji oraz przed sądami we wszelkich sporach sądowych, a także przed organami administracji publicznej.
– prowadzenie szkoleń ( otwartych i zamkniętych ) z zagadnień prawnych, głównie z zakresu prawa pracy.

Wyróżnia nas

Doświadczenie liczone współpracą z przedsiębiorcami
Umiejętność dostosowania do potrzeb przedsiębiorców
Indywidualne podejścia do różnych problemów przedsiębiorców

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię  ustalane są z każdym Klientem indywidualnie w zależności od formy współpracy, na podstawie zawartej między stronami umowy pisemnej lub ustnej.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia zawiłości  sprawy, nakładu pracy adwokata , wartości przedmiotu sporu  a także terminu wykonania zlecenia. Do ustalonego z Klientem  wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. ​Płatność dokonywana jest na podstawie wystawionego przez Kancelarię paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT.

Biorąc pod uwagę w/w zasady Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń :
– 
wynagrodzenie ryczałtowe, w którym wysokość wynagrodzenia określona jest w wysokości z góry ustalonej stawki,
– wynagrodzenie w formie stawek godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia         uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia.

Wynagrodzenie za poradę prawną
Koszt udzielenia porady prawnej jest uzależniony od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu jej trwania.. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest w ramach  prowadzenia sprawy i wówczas nie jest pobierane wynagrodzenie za jej udzielenie.

Wynagrodzenie za sporządzenie pisma procesowego
Koszt sporządzenia pisma procesowego  jest ustalany  z Klientem ryczałtowo z góry. Jest on uzależniony od rodzaju sprawy, terminu realizacji a także od konieczności wykonania czynności poza Kancelarią w tym przeglądnięcia i analizy akt sądowych.

Kontakt

KANCELARIA  ADWOKACKA
AGNIESZKA DERYLAK

Al. Jana Pawła II 2 A
37-450 Stalowa Wola
tel. kom. 663-981-433
e-mail : 
kancelaria-derylak@wp.pl
derylak@stalowawola-adwokat.pl

NIP : 865-167-83-80
REGON : 180224990

TERMINY SPOTKAŃ W KANCELARII Z  KLIENTEM

– codziennie w stałych godzinach otwarcia Kancelarii :
(  poniedziałek., wtorek. , środa,  piątek  –   9.00   – 15.00, czwartek   –   11.00 – 17.30 )
– oraz w innych terminach ( również w soboty ) uzgodnionych  z Klientem.

Ustalenie terminu spotkania z Klientem najczęściej odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.